Brigády a výlovy

BRIGÁDY V ČERVENCI A  SRPNU NEJSOU

Brigády V ROCE 2024
OD 7:00 Do 12:00     SRAZ KAŽDOU LICHOU SOBOTU NA KAMENSKU,
(ČAS TRVÁNÍ 7:00-12:00) AŽ DO ODVOLÁNÍ
brigády je možno dělat jaký koliv den po dohodě s hospodářem nebo jeho zástupcem.

PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ ČLENŮ ORGANIZACE

Pro zajištění činnosti organizace tj. údržby rybníků, krmení ryb, údržby zařízení
na Kamensku a dalších činností spojených se sportovním rybolovem a chovem ryb, byly přijaty a schváleny tyto pravidla pro plnění pracovních povinností členů organizace.

Členové organizace ( muži ) jsou povinni:

 1. V prvním roce členství odpracovat 30 brigádnických hodin, bez možnosti finanční úhrady těchto brigádnických hodin,
 2. Ve druhém a třetím roce členství odpracovat 20 brigádnických hodin, bez možnosti finanční úhrady těchto brigádnických hodin,
 3. V každém následujícím roce členství:
  a) odpracovat 20 brigádnických hodin
  b) nebo provést finanční úhradu za neodpracování brigádnických hodin
  a to:
  – při odpracování 10ti a více hodin provést úhradu v částce 100,- Kč
  za každou neodpracovanou hodinu,
  – při odpracování méně jak 10ti hodin provést úhradu v částce 200,- Kč
  za každou neodpracovanou hodinu.

Členky organizace ( ženy ) jsou povinny:

 1. V prvním až třetím roce členství odpracovat 10 brigádnických hodin, bez možnosti finanční úhrady těchto brigádnických hodin,
 2. V každém následujícím roce členství:
  a) odpracovat 10 brigádnických hodin,
  b) nebo provést finanční úhradu za neodpracování brigádnických hodin
  a to v částce 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Nesplněním výše uvedených povinností nebude členkám a členům organizace vydána povolenka k lovu ryb.

Tato pravidla byla schválena na členských schůzích dne 28. 2. 2010 a 19. 2. 2011.