Usnesení ze schůzí

1. MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU KOPIDLNO
IČO: 60117052

Usnesení z členské schůze konané dne 28. 2. 2010,
v restauraci „Radnice“ , Hilmarovo náměstí, Kopidlno

Členská schůze schvaluje:

1) Zprávu o činnosti výboru místní organizace za rok 2009

2) Zprávu o činnosti místní organizace za rok 2009

3) Zprávu o finančním hospodaření místní organizace za rok 2009

4) Zprávu o hospodaření v rybářském revíru a na chovných rybnících v roce 2009

5) Pravidla pro plnění pracovních povinností členů organizace

6) Rozpočet organizace na rok 2010

Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu dozorčí komise

2) Udělení svazových vyznamenání těmto členům:

– Josefu Konečnému, Ing. Tomáši Špačkovi, Františku Klabanovi a Josefu Krausovi

Členská schůze volí:

1) Výbor místní organizace ve složení Klaban František, Ing. Benda Pavel, Albrecht Lubomír, Ing. Vodák Rostislav, Kůřil Zdeněk, Novotný Zdeněk, Vaníček Jaroslav, Tomáš Knížek a Ing. Škoda Jan

2) Dozorčí komisi místní organizace ve složení Doležalová Jaroslava, Zmátlík Václav a Myška Václav

3) Delegáty na územní konferenci pana Klabana Františka a Zdeňka Novotného

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy organizace.

 

 

 

2. MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU KOPIDLNO
IČO: 60117052

Usnesení z členské schůze konané dne 19. 2. 2011,
v restauraci „U nádraží“, Kopidlno

Členská schůze schvaluje:

1) Zprávu o činnosti místní organizace za rok 2010

2) Zprávu o činnosti výboru místní organizace za rok 2010

3) Zprávu o finančním hospodaření místní organizace za rok 2010

4) Zprávu o hospodaření v rybářském revíru a na chovných rybnících v roce 2010

5) Rozpočet organizace na rok 2011

6) Doplnění pravidel pro plnění pracovních povinností členů organizace

7) Poskytování místních povolenek zdarma 70ti letým a starším členům organizace

Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu dozorčí komise

Členská schůze volí:

1) člena výboru místní organizace pana Václava Myšku

2) člena dozorčí komise pana Romana Hnízdila

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy organizace.

 

Usnesení z členské schůze MO ČRS Kopidlno konané dne 23. 11. 2012 v restauraci „U nádraží“, Kopidlno

Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu o hospodaření organizace

2) Zprávu o hospodaření na rybářských revírech

3) Zprávu o pořádání krajského kola Zlatá udice v roce 2013

Členská schůze schvaluje dle přílohy navýšení cen místních povolenek .

Zapsal: Ing. Rostislav Vodák