Rybářský kroužek

Vedoucí kroužku

  • p. Novotný Zdeněk tel. 724 270 373 email: zdenovot@gmail.com
  • Ing.Špaček Tomáš

SCHŮZKY KAŽDÉ
ÚTERÝ OD 16.00 – DO 18.00
A SOBOTU OD 9.00 – DO 11.00
V AREÁLU NA KAMENSKU
KROUŽEK JE VHODNÝ PRO CHLAPCE I DÍVKY OD 6-15 LET
KROUŽEK JE BEZPLATNÝ

U NOVĚ PŘIHLÁŠENÝCH JE VHODNÝ DOPROVOD RODIČŮ
NA PRVNÍ SCHŮZKU

 

Náplní rybářského kroužku je naučit mladé rybáře rybařit a zároveň je naučit správnému chování v přírodě, seznámit je s rybářským řádem,poznávání ryb,živočichů,rostlin,navazování háčků, splávků, sestav a různých montáží, techniky a způsob rybolovu, nahazování, způsoby zdolávání a podebírání ulovené ryby, správné zacházení s ulovenou rybou (vyjmutí háčku….), vyplnění úlovkového lístku a sumarizace ulovených ryb. V rámci kroužku chodí do přírody, chytají na rybnících a připravují se na soutěž Zlatá Udice. V polovině Března absolvují test znalostí a po úspěšném absolvování testu jim jsou vydány povolenky k lovu ryb.

V měsíci květnu a říjnu se konají dětské rybářské závody kde každý změří své dovednosti.

Kroužek je celoroční a má spoustu dalších aktivit, více se dozvíte u vedoucích.